BINMETAL - Proizvodnja opruga
BINMETAL d.o.o. Čačak
32000 Čačak, SRBIJA
Živote Mladenovića 5
tel. +381 (0)32 352 400
FAX +381 (0)32 352 410
proizvodnja: +381 (0)32 353 649
Sr | En | De | It
Opruge Nacional
Rasveta ORION

KONTAKTIRAJTE BINMETAL d.o.o. ČAČAK

BIN METAL d.o.o.
Srbija, 32000 Čačak
Živote Mladenovića 5
tel. +381 (0)32 352 400
FAX +381 (0)32 352 410
proizvodnja: +381 (0)32 353 649
www.binmetal.co.rs
binmetal@EUnet.rs

 

 

Home Page | Opruge | Ekskluzivna rasveta ORION | Binmetal | Kontakt